دلبستگی چیست و چگونه ایجاد میشود

دلبستگی چیست و چگونه ایجاد میشود

دلبستگی تعاریف گونا گونی دارد یکی از این تعریف ها می گوید که دلبستگی پیوند عاطفی عمیقی که با افراد خاص در زندگی خود بر قرار می کنیم به گونه ای که وقتی با آن ها تعامل و معاشرت می کنیم احساس شادی و شعف کرده و هنگام استرس از این که آن ها را در کنار خود داریم احساس آرامش کنیم انواع دلبستگی  متنوع است.ما در این مقاله قصد داریم دلبستگی چیست و چگونه ایجاد میشود را برای شما تعریف کنیم پس تا انتهای مقاله با ما باشید.

نظریه پردازان روانکاو (مانند فروید و اریکسون ) و رفتارگرایان اعتقاد دارند تغذیه نقش اساسی در شکل گیری دلبستگی دارد.اما این نظریه آنها درست نبود زیرا در آزمایش مادر جانشین میمون های رزوس خالف این موضوع رو نشان داد.

انواع دلبستگی در گودکان

انواع سبک های دلبستگی

بالبی (یکی از بزرگترین دانشمندان حوضه روان) معتقد است نوزاد انسان از یک رشته رفتارهای فطری برخوردار است.که به نگه داشتن والد نزدیک او، کمک می کند و احتمال محفوظ ماندن بچه از خطر را افزایش می دهد.

به اعتقاد بالبی تغذیه مبنای دلبستگی نیست و در عوض پیوند دلبستگی خودش مبنای زیستی قدرتمندی دارد دلبستگی در چهار مرحله زیر تقسیم می شوند:

  1. مرحله پیش دلبستگی (از تولد تا ۶ هفتگی)
  2. مرحله دلبستگی درحال انجام (۶هفتگی تا ۶-۸ ماهگی)
  3. مرحله دلبستگی واضح (۶-۸ ماهگی تا ۱۸ ماهگی-۲ سال)
  4. تشکیل رابطه متقابل (۱۸ ماهگی تا ۲ سالگی و بعد از ان)

کودکان بر اساس تجربیات بدست آورده از این  ۴ سال یک الگوی دلبستگی برای خود به وجود می آورند که اصل مهمی در شخصیت انها محسوب می شود.

انواع دلبستگی (کودک)

نوع دلبستگی کودک را می تواند  از یک تا دو سالگی ارزیابی کرد. انواع دلبستگی به ۴ دسته تقسیم می شود.

دلبستگی ایمن : از والد خود به عنوان پایگاهی امن جهت کاویدن در محیط استفاده می کنند، در غیاب والد ممکن است گریه کنند یا نکنند اما هنگام برگشت والد، با او تماس بر قرار می کنند و گریه آن ها فورا کاهش می یابد.

دلبستگی دوری جو: هنگام حضور والد، به او بی اعتنا هستند، وقتی والد آن ها را ترک می کند ناراحت نمی شوند و به فرد غریبه شبیه به والد خود واکنش نشان می دهند. هنگام برگشتن والد نیز از او استقبال نمی کنند.

دلبستگی مقاوم : قبل از جدایی به والد می چسبند و محیط را جست و جو نمی کنند. بعد از برگشتن والد نیز با آن ها رفتار پرخشگرانه دارند، به گریه ادامه می دهند و نمی توان آن ها را به راحتی آرام کرد.

دلبستگی آشفته- سردرگم : این گروه انواع رفتارهای سردرگم و متضاد و بیشترین ناامنی را نشان می دهند.

دلبستگی چیست و چگونه ایجاد میشود

چه عواملی باعث دلبستگی ایمن در کودکان می شود؟

دلبستگی ایمن در کودکان به عوامل زیادی بستگی دارد یکی از این عوامل فرصت ایجاد دلبستگی است که ما به کودک این فرصت را بدهیم که دلبستگی ایجاد شود مثلا در مادران شاغل  و یا فرزندانی که فاقد مادر یا پدر هستند فرصت ایجاد دلبستگی امن کاهش میابد.

یکی دیگر از عوامل دلبستگی ایمن کیفیت پرستاری است  پاسخدهی بی درنگ، منظم و مناسب مادران به عالئم نوباوگان و نگهداری محبت آمیز آن ها که تعامل هماهنگ نامیده می شود با ایمنی دلبستگی ارتباط دارد، پرستاری بیش از حد تحریک کننده و مزاحم با سبک دلبستگی دوری جو و پرستاری بی ثبات با سبک دلبستگی مقاوم ارتباط دارد.

دلبستگی سیستم تنظیم کننده

سیستم تنظیم کننده دلبستگی به  سیستمی  تنظیم  کننده  اطلاق  می  شود،و  فرض  بر  این  است  که  این  سیستم  در درون فرد وجود دارد.

هدف این سیستم تنظیم رفتارهایی است که موجب نزدیک شدن و برقراری تماس با فردی است  متمایز و  حامی که تکیه گاه نامیده می  شود. البته هدف  این سیستم  در فرد  وابسته  از  لحاظ  روانی  معطوف  به  ایجاد  احساس  امنیت  است.

به  نظر  بالبی  دلبستگی  در انسان در یک دوره حساس شکل می گیرد .

انواع دلبستگی و تاثیرآن بزرگسالی(بروز مشکلات با شریک عاطفی ):

دلبستگی چیست و چگونه ایجاد میشود
دلبستگی ناایمن:

این سبک دلبستگی به خاطر عدم توانایی مادر در برآورده کردن نیازهای اولیه ی فرزندش شکل می گیرد.

کودکانی که با سبک دلبستگی ناایمن بزرگ می شوند در بزرگسالی بیش از اندازه خواهان رابطه و صمیمت بوده و اگر انتظار آنان برآورده نشود عصبی و پرخاشگر می شوند.

به عنوان مثال اگر همسر وی به مهر و محبت به او نپردازد خشمگین می شود و با بهانه جوی های مختلف اقدام به خشونت می کند .

دلبستگی ناایمن اجتنابی:

زمانی که مادر از نظر عاطفی در دسترس نبوده و یا در ابراز علاقه و محبت ناتوان و غافل است،فرد به سبک ناایمن اجتنابی دچار می شود.

بزرگسالانی که با این سبک دلبستگی رشد کرده اند،در برقراری روابط صمیمانه و نزدیک با دیگران مشکل دارند. به روابط اجتماعی و عاشقانه کم علاقه هستند و در به اشتراک گذاشتن افکار و احساساتشان با دیگران می تواند گفت که ناتوان یا بی میل هستند.

این افراد معمولا درصورت خاتمه یافتن یک رابطه زیاد ناراحت نمی شوند و با بهانه هایی مثل درگیری های کاری از برقراری روابط نزدیک اجتناب می کنند.

بزرگسالان با سبک دلبستگی اجتنابی نیز بیشتر تمایل به روابط جنسی اتفاقی و تصادفی دارند. مشکلاتی که این گونه افراد با همسر خود پیدا می کنند این است که از گفتن کلمات محبت آمیزی مانند دوستت دارم و غیره اجتناب می کنند.

اینگونه رفتار ها  بعد ها باعث ایجاد دلسردی و ناراحتی شریک عاطفی آنها می شود و در بلند مدت دچار مشکل می شوند.

دلبستگی ناایمن دوسوگرا:

زمانی که مادر در برقراری پیوند عاطفی با فرزندش رفتاری غیر ثابت دارد،فرزند او دچار دلبستگی ناایمن دو سوگرا می شود.

فرزند او نیز همان الگوی دو سوگرایی با مادرش را با دیگر افراد اجرا می کند. بزرگسالان با سبک دلبستگی دوسوگرا،نسبت به نزدیکی با دیگران بی میل هستند.

آن ها از این که طرف مقابل آن ها را واقعا دوست نداشته باشد نگران هستند و هنگام خاتمه یافتن یک رابطه پریشان و آشفته هستند.که در این حالت یک وضعیت نا پایدار به وجود می اید که فرد نسبت به شریک عاطفی خود هم تا حدودی بی میل هستند

و هم از این که شریک عاطفیشان انها را دوست نداشته باشد گریزانند که این موضوع خود یک سردرگمی در روابط با شریک عطفی ایجاد می کند.

دلبستگی ناایمن آشفته

زمانی که نیازهای کودک نادیده گرفته شود و در پاسخ های مادر به رفتارهای دلبستگی ترس وجود دارد،فرد دچار سبک دلبستگی ناایمن آشفته می شود.افراد با این سبک دلبستگی،مجموعه ای از ویژگی های افراد با سبک های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا دارند.

این الگو معمولا در کودکانی که در معرض مشکلات بالینی قرار دارند و یا آن هایی که تجربه ضربه درونی مثل از دست دادن والدین،

جدایی از والدین یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته شدن را دارند مشاهده می شود.

به طور مثال  به زوجی توجه کنید که فرد شماره ۱ که دارای  دلبستگی نا ایمن اجتنابی داشته این شخص با ورود به یک زندگی مشترک دوام زیادی ندارند.

زیرا دیدگاهی که دارند بیشتر به یک دیدگاه قراردادی شبیه است تا ازدواج و گفتن حتی کوچک ترین جملات احساسی انها را آزرده می کند. و باعث می شود همسر آنها برای دریافت محبت بیشتر یا به دوستان خود و یا به خانواده خود مراجعه کند که این موضوع باعث یک جدای عاطفی تدریجی می شود.

امیدوارم خواندن این مقاله (دلبستگی چیست و چگونه ایجاد میشود )به شما کمک کرده باشد برای خواندن مقالات بیشتر می توانید به صفحه مجله سلامت مراجعه کنید

اگر از مقاله لذت بردید انرا با دوستانتان به اشتراک بگذارید
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
مشاوره آنلاین در هر کجا

هرجا که هستید رایگان مشاوره دریافت کنید